SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2019.03.04

Zgodnie ze złożona obietnicą powołaliśmy SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Jedną z form wsparcia w ramach tego funduszu jest :„USŁUGA OPIEKUŃCZA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Oznacza to, że gminy mogą otrzymać wsparcie finansowe do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych. Gmina, składając do właściwego wojewody wniosek o przystąpienie do Programu, powinny uwzględnić w nim szczególnie przewidywaną liczbę osób niepełnosprawnych (do 75 roku życia oraz dzieci do 16 roku życia), którym świadczone będą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, przewidywana liczba godzin takich usług oraz przewidywana kwota wsparcia. Następnie wojewoda, po weryfikacji wniosków, sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE FINANSOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
- podniesienie renty socjalnej do 1 100 zł;
- zasiłek pielęgnacyjny podniesiony do 215 zł;
- podniesienie dofinansowania do zatrudnienia niepełnosprawnego w zakładzie aktywności zawodowej - od 2019 r. - do 22 tys. zł;
- podniesienie dofinansowania do pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej - od 2019 r. - do kwoty 17 796 zł.

Biura poselskie

Biłgoraj

ul. Kościuszki 86
23-400 Biłgoraj

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 - 16.00

tel. 84 627 37 27
e-mail: biuroolszowka@gmail.com

Filia w Tomaszowie Lubelskim

ul. Rynek 3/2a
22-600 Tomaszów Lubelski

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.30 - 16.30

e-mail: biuroolszowka.tomaszow@gmail.com

Bezpłatne porady prawne

Porady prawne są prowadzone w biurze w Biłgoraju co drugi czwartek od godziny 10.00. Zapisy pod numerem 84 627 37 27 lub osobiście w biurze przy ulicy Kościuszki 86.

Serdecznie zapraszam.
Z poważaniem,
Piotr Olszówka
Poseł na Sejm RP

©2019 Piotr Olszówka, projekt i wykonanie Net Partners